Návšteva vo farnosti Horná Maríková

V sobotu, 28. apríla 2018, naše putovanie smerovalo na Horné Považie do dlhej, no krásnej dedinky Horná Mariková, kde už Panna Mária Zázračnej medaily v kaplnke putuje po rodinách od roku 2013. Do skupinky priebežne pribúdajú rodiny, počet narástol a tak sa ukázala potreba rozdeliť ju na dve skupiny. Naše stretnutie bolo v Penzióne „Eva Mária“, kde nás s láskou prijali, na čele s pánom farárom Milanom Kováčom. Pomodlili sme sa a začali prezentáciou o Panne Márii Zázračnej medaily, o Združení. Porozprávali sme niekoľko svedectiev a zakončili modlitbou zasvätenia sa Panne Márii. Zostali sme ešte v osobných rozhovoroch.

Nech si Panna Mária vedie, ochraňuje a vyprosuje mnohé milosti všetkým obyvateľom tejto malebnej dedinky.

sestry vincentky