Návšteva vo farnosti Valaská Belá

V poslednú aprílovú nedeľu – 29. apríla 2018 – našu farnosť Valaská Belá poctili svojou návštevou sestry Vincentky z Nitry. Priniesli kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily; prihovorili sa nám pri sv. omšiach, kde nás v krátkosti oboznámili s posolstvom Panny Márie a návštevách Panny Márie po rodinách. O 15:00 hod., po litániách, sme si cez prezentáciu vypočuli podrobné vysvetľovanie o vzniku a pôsobení Združenia Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Márie. Spoločne sme tak zažili skutočný dotyk Panny Márie. Vypočuli sme si svedectvá, ktoré sa udiali na Jej mocný príhovor.

Prežili sme požehnanú nedeľu. V srdciach sme pocítili pokoj a prijatie našej Nebeskej Matky. Zostala nám ešte jedna túžba v našich srdciach, aby naše kaplnky Panny Márie boli čím skôr požehnané a mohli putovať do rodín.

Veľké Pán Boh zaplať patrí s. Gemme a s. Renáte, za ich obrovskú obetu, lásku a ochotu spolupracovať v Božom pláne pri záchrane duší, rodín a všetkých ľudí.

Anka z Valaskej Belej

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)