Návšteva vo farnosti Valaská Belá

V poslednú aprílovú nedeľu – 29. apríla 2018 – našu farnosť Valaská Belá poctili svojou návštevou sestry Vincentky z Nitry. Priniesli kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily; prihovorili sa nám pri sv. omšiach, kde nás v krátkosti oboznámili s posolstvom Panny Márie a návštevách Panny Márie po rodinách. O 15:00 hod., po litániách, sme si cez prezentáciu vypočuli podrobné vysvetľovanie o vzniku a pôsobení Združenia Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Márie. Spoločne sme tak zažili skutočný dotyk Panny Márie. Vypočuli sme si svedectvá, ktoré sa udiali na Jej mocný príhovor.

Prežili sme požehnanú nedeľu. V srdciach sme pocítili pokoj a prijatie našej Nebeskej Matky. Zostala nám ešte jedna túžba v našich srdciach, aby naše kaplnky Panny Márie boli čím skôr požehnané a mohli putovať do rodín.

Veľké Pán Boh zaplať patrí s. Gemme a s. Renáte, za ich obrovskú obetu, lásku a ochotu spolupracovať v Božom pláne pri záchrane duší, rodín a všetkých ľudí.

.
O mesiac neskôr dňa 3. júna 2018 nám páter Jozef Garaj CM posvätil dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré si s radosťou odniesli prvé dve rodiny. Nech Panna Mária aj takýmto spôsobom prichádza do našich príbytkov so svojimi milosťami, ktoré sú pre nás tak veľmi potrebné.

 

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Anka z Valaskej Belej