Duchovné cvičenia v Oščadnici

Dňa 4.- 6. mája 2018 sa konali duchovné cvičenia pre členov ZZM v Oščadnici, v hoteli Bocy. Viedol ich páter František Honíšek CM. Ďakujeme rodinke Blahovcových za ich prijatie a pohostinnosť, cítili sme sa veľmi dobre! Nech je Pán oslávený za požehnané dni plné milostí, Božej lásky spolu s Pannou Máriou!

.
Spomienky účastníkov:

  • Načerpali sme veľa síl. Bolo vynikajúco každého z nás to obohatilo duševne.
  • Je to úžasné zase niečo nové. Som šťastná, že sa mi dostalo tej milostí zúčastniť sa.
  • Bolo nám aj smutno, že sa tieto chvíle končia… Sestričky naše, kňazi, ste denne v našich modlitbách!!! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!!!!
  • Boli to úžasné duchovné dni, ďakujem!
  • Požehnané chvíle s P.  Máriou – posilnila, požehnala, prikryla plášťom svojej materinskej ochrany – to je dobrotivá Matka. Príďte všetci, ktorí sa namáhate a Ja vás posilním… Nech je Pán oslávený za požehnané dni plné milostí, Božej lásky spolu s Pannou Máriou!
  • Veľká vďaka sestričky Vincentky, tu sa Nebo dotklo zeme, boli to požehnané chvíle, bolo cítiť pôsobenie Ducha Svätého, dotyku Panny Márie a jej Syna Ježiša… Zo srdca ďakujeme…
  • Pozerali sme prekrásny historický film o sv. Vincentovi de Paul – ani sme nedýchali… Prekrásne niečo…
  • Mali sme adoráciu, spojenú s modlitbou ruženca, tu sme si vyprosovali potrebné milosti – Ježiš nás vypočuje a požehná. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás u svojho syna Ježiša Krista!

.

Vďační členovia ZZM