Návšteva vo farnosti Trnové

Dňa 6. mája 2018 sme ukončili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily na Kysuciach. Nasledovalo stretnutie s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácností vo farnosti Trnové pri Žiline. O 15:00 hodine bola vo farskom kostole adorácia a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Po nej sme pomocou prezentácie porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme sa navzájom k väčšej dôvere a láske k Panne Márii a podelili sa aj o viaceré svedectvá o prítomnosti Panny Márie v našich životoch.

.
Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách!

vďačné sestry vincentky