Návšteva v Čiernej Vode

V stredu 9. mája 2018 sme na pozvanie rektora kostola sv. Jána Pavla II. v Čiernej Vode, vdp. Cyrila Sitára, prišli na pravidelnú katechézu pre rodičov detí jeho farnosti, ktoré sa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Stretnutie bolo večer o 19.00 hodine po sv. omši sme pomocou prezentácie hovorili o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily.

Ponúkli sme im možnosť zapojiť sa do tohto apoštolátu modlitieb za svoje rodiny. Zároveň sme sa podelili aj o niekoľké svedectvá rodín, ktoré prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domovov pre povzbudenie, aby sa nebáli pravidelne prijímať Pannu Máriu, aby jej dôverovali a vytrvali v modlitbe vo svojich rodinách. Odchádzali sme s radosťou a nádejou, že mladí rodičia prejavili záujem. Veríme, že Panna Mária im bude stálou sprievodkyňou v rôznych životných situáciách.

Nech je Božia pomoc na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých rodinách!

vďačné sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)