Návšteva vo farnosti Šulekovo

V nedeľu 20. mája 2018 sme mali stretnutie s členmi ZZM vo farnosti Šulekovo. Kde kaplnka Panny Márie putuje vo dvoch skupinách, už od roku 2011. Popoludní o 14.30 hodine sme pomocou prezentácie hovorili o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme sa navzájom k väčšej úcte, láske a dôvere k Panne Márii. Zároveň sme sa podelili aj o niekoľké svedectvá rodín, ktoré prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domovov.

.
Nech je Božia pomoc na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých našich rodinách!

vďačné sestry vincentky