Návšteva vo farnosti Fačkov

V nedeľu 27. mája 2018 ešte počas duchovných cvičení pre členov ZZM v Čičmanoch sr. Renáta bola na sv. omšiach porozprávať o Združení Zázračnej medaily v neďalekej farnosti Fačkov, kde nás pozval pán farár Ján Sňahničan. Popoludní, po skončení duchovných cvičení, sme mali o 15,00 hod. spoločné stretnutie s veriacimi, ktorí prejavili záujem a chceli sa niečo viac dozvedieť o Panne Márii Zázračnej medaily a o apoštoláte putovania Panny Márie v rodinách. Cez prezentáciu a  cez svedectvá  sa mohli povzbudiť  v úcte, láske a v dôvere v Jej materinskú pomoc a lásku vo všetkých situáciách rodinného života. Po našom odchode sa rodiny prihlasovali a tak sa vytvorili dve skupiny. V nedeľu 10. júna 2018 P. Jozef Garaj CM požehnal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal rodinám, aby putovala a sprostredkovala mnoho potrebných milostí! Ďakujeme za srdečné prijatie! Nech Panna Mária koná svoje dielo v srdciach farníkov a prinesie Božie požehnanie!

.
“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

V modlitbe pamätajú sestry vincentky