Duchovné cvičenia v Čičmanoch

Od 25. do 27. mája 2018 sa uskutočnili dlho očakávané duchovné cvičenia v krásnom prostredí, v dedinke Čičmany, v Dome sv. Bystríka. Tieto duchovné cvičenia boli výnimočné, tým, že bola ukončená polročná formácia členov Združenia Zázračnej medaily z Považia a pri záverečnej sv. omši boli slávnostne prijatí členovia do aktívneho členstva. Svojimi prednáškami a slovom nás sprevádzal P. Jozef Garaj CM. Nech je Boh oslávený za krásne chvíle spoločne prežité a za dar mnohých, ktorí túžia patriť Panne Márii a dať sa do Jej služby pre spásu duší!

.
„… prijmi Máriu do svojho života…po jej boku budeš pozoruhodne rásť v Duchu, bude ťa viesť svojimi slovami, učiť svojim príkladom, pomáhať modlitbami, povzbudzovať ťa, zapáli ťa svojou láskou, pritiahne zbožnosťou, pozdvihne rozjímaním, naplní ťa radosťou a nebeskou blaženosťou, uvidíš zázraky a pochopíš nepochopiteľné…..“
(Nasledovanie Márie)

.
Spätná väzba účastníkov:
„Vďaka za požehnaný čas, s radosťou myslím na všetkých účastníkov DC.“
„Boli to nádherné a požehnané dni. Dostali sme veľa povzbudení a milostí do nasledujúcich dní od Panny Márie,
P. Jozefa i od sestričiek Gemmy a Renatky. Ďakujeme…“
„Bol to požehnaný čas s Pannou Máriou. Cez vás sa v nás zapaľujú srdcia.“
„Ďakujem za všetko, za celé duchovné cvičenia.“
„Z celého srdca ďakujem za prijatie do aktívneho členstva. Som šťastná, že ma Panna Mária a sv. Vincent priviedli do ZZM!“
„Ďakujem za všetko, boli to pre mňa úžasné dni plné modlitieb, lásky, pokoja…. Pán Boh vám všetko odplať.“
„Ďakujeme za požehnaný čas plný milosti, za dary, ktoré sme skrze vás načerpali, cítili sme sa nasýtení! Ďakujeme za vaše modlitby, za trpezlivosť, lásku a učeníctvo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Pannou Máriou a s vami.“
„Ďakujeme za požehnané chvíle, kedy sme aj vďaka vám a hlavne Panny Márie mohli načerpať plným priehrštím vnútorný pokoj a veľa milostí, ktoré tak všetci potrebujeme. Dostala som odpovede na mnohé moje otázky a starosti, ktoré som si robila, Panna Mária vyriešila.“
„Ďakujeme, je to pre nás nevšedný a hlavne obrovský dar, že ako zasvätení, takto nádherne a nežne slúžite a sprostredkovávate dotyk s nebom! Bolo nám fantasticky, bolo to krásne, pokojné a burcujúce…. a teraz pokračovať, snažiť sa doma, v práci, medzi priateľmi, s rodičmi…priniesť, čo najviac z toho, čo sme prežili!“
„Bohu vďaka, aj Panne Márii, za ten požehnaný čas, ktorý nám bol veľkým darom! Teraz budeme prinášať viac ovocia do spoločnej záhrady…“

.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

 

zdieľajte - lajkujte :-)