Návšteva vo farnosti Oravská Polhora

Dňa 10. júna 2018 sme ukončili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily na Orave. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie vo farnosti Oravská Polhora. V kostole sme sa stretli s veriacimi, ktorí prijímali kaplnku Panny Márie a ktorá bola požehnaná a odovzdaná rodinám po misiách pátrov vincentínov v roku 2012. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Po prezentácii sme spoločne zostali v priateľských rozhovoroch a dohodli sme sa aj na reorganizácii rodín, túžiacich prijímať Pannu Máriu pravidelne.

.
Následne sa vo farnosti vytvorilo päť skupín, ktoré sú zložené z rodín a z osamelých farníkov. V každej skupinke bude putovať kaplnka Panny Márie. Požehnanie kaplniek a odovzdanie rodinám bolo naplánované na nedeľu 22. júla 2018 pri sv. omši o 10.00 hodine. Počas týždňa pred týmto dátumom sa sv. omše začínali modlitbou deviatnika k Panne Márii Zázračnej medaily, ktorý bol prípravou na putovanie kaplniek Panny Márie. Svätej omše, požehnania a odovzdania kaplniek Panny Márie sa zúčastnili koordinátori a zástupcovia rodín, ktorí v každej skupine prebrali kaplnku ako prví, a tak odštartovali túto reťaz modlitieb za svoje rodiny.

.
Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách!

vďačné sestry vincentky