Duchovné cvičenia na Orave

Dňa 8.- 10. júna 2018 boli duchovné cvičenia pre členov ZZM na Orave, v Ústí nad Priehradou v Oravskom pastoračnom centre. Viedol ich páter František Honíšek CM. Ďakujeme všetkým za krásne, spoločne prežité chvíle!
Nech je Pán oslávený za požehnané dni plné milostí, Božej lásky spolu s Pannou Máriou!