Duchovná obnova ZZM v Lučenci

V posledný júnový deň 30. júna 2018 bola duchovná obnova pre členov Združenia Zázračnej medaily z farností rožňavskej diecézy, tých, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie. Nazbieralo sa nás cez 40 účastníkov z rôznych farností – Divín, Poltár, Breznička, Sklabiná, Detva, Kriváň a aj z Lučenca.

.
Miesto stretnutia sme zvolili farnosť Lučenec – Rúbanisko, kde slúžia naši pátri vincentíni. Tí, nám poskytli priestory, s láskou nás prijali, osobitne pán farár Vincent Zonták, navaril nám aj guláš, a pozval nás na obed!

Duchovný program začal svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval p. farár Ondrej Šmidriak.  Po sv. omši sa sestra Renáta prihovorila v prednáške – Ako ZZM prispieva k novej evanjelizácii v našich rodinách. Nasledovali svedectvá, ktoré sa udiali na mocný príhovor Panny Márie.

.
Po dobrom guláši sme pozerali veľmi oslovujúci  film o Eucharistii, podľa videní Kataríny Rivas a sv. sr. Faustíny. Ďalším bodom programu bola adorácia spojená s modlitbou radostného ruženca, modlitba zasvätenia sa Panne Márii a záverečné požehnanie.  Prežili sme všetci naozaj požehnanú sobotu,  spolu Pannou Máriou.

„Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekajú!“

sestry Renáta a Gemma