Panna Mária vo farnosti Rudinská

V čase od 13. do 21. apríla 2024 prebiehali vo farnosti Rudinská Ľudové farské misie. Viedli ich pátri vincentíni Pavol a Ján. Už víkend predtým prišiel páter Pavol aj s mladými zo ZMM do farnosti, aby rozdali pozvánky po celej obci. V Nedeľu Božieho milosrdenstva prišla k nám do Farského kostola Panny Márie Fatimskej aj sestrička Alena, ktorá po svätých omšiach a hlavne popoludní po Korunke vysvetlila princíp Združenia Zázračnej medaily a putovnej kaplnky Panny Márie. Kostol bol plný zvedavých ľudí. Počúvali a sledovali prezentáciu sestričky Aleny so zanietením. Následne sa mnohí prihlásili, aby mohli prijať do svojich domovov putovnú Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Vyvrcholením soboty 20. apríla 2024 bolo vzdanie úcty Božej Matky. Naše deti a mládež pripravili spolu so sestričkami príbeh o Zázračnej medaile. Pripomenuli sme si svätú Katarínou Labouré z Rue du Bac i slová Panny Márie. Vo svätej omši ku cti Panny Márie páter Pavol urobil akýsi historický exkurz o Márii a ponúkol myšlienku, ktorú mu kedysi povedal jeden mladý človek odpovedajúc na otázku: Kto je pre mňa Panna Mária? „Žena do ťažkých chvíľ.“ Ona ukazuje na Pána Ježiša. Vyzval všetkých prítomných: Držte sa Márie. Páter požehnal prvú Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bola celý týždeň vystavená v presbytériu kostola a prvá rodina Pavla a Anny si ju vzala do svojho príbytku. Takto sme začali novú etapu života s Pannou Máriou.

 

Milí pátri vincentíni, milé sestričky, veľmi pekne Vám ďakujeme za všetku Vašu snahu, aby ľudia lepšie žili na našom Slovensku i v našej Rudinskej…

vďační farníci