Prvé výročie ZZM v Kysuckom Novom Meste

Je nedeľa 14. apríla 2024 a 1. výročie založenia Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Pri tejto príležitosti nám pán kaplán Klobučník vyslúžil slávnostnú svätú omšu. Svätej omše sa zúčastnila aj sestra Alenka, ktorá nám v závere omše pripomenula význam Zázračnej medaily Panny Márie nepoškvrneného počatia a význam putovania podomových kaplniek Panny Márie.

V našej farnosti putuje 5 kaplniek, ktoré na začiatku neboli naplnené plným počtom záujemcov.  Postupne počas roka sa stavy doplnili ďalšími záujemcami a teraz je v každej skupine plný počet, teda cca 25 rodín. Panna Mária prostredníctvom putovania kaplnky v každej rodine prináša svoje požehnanie a doslova zázraky, ktoré sa nám momentálne zdajú samozrejmosťou, ale pri hlbšom uvedomení si uznáme, že ide o zázrak – pomoc od Panny Márie. Veríme, že aj v ďalších rodinách si Panna Mária nájde svoje miesto a pribudne aj počet kaplniek.

 

Ďakujeme pánu kaplánovi Miroslavovi Klobučníkovi a sestre Alenke za krásny duchovný zážitok svätej omše a vyprosujeme im ochranu Panny Márie. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Milka Sovíková, vedúca ZZM