Požehnanie kaplnky Panny Márie vo farnosti Liptovské Revúce

Dňa 28. februára 2018 bola požehnaná putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily aj vo farnosti Liptovské Revúce, kde naši pátri vincentíni dávali sv. misie.

 

zdieľajte - lajkujte :-)