Pozdrav zo Štefanoviec

Pozdravujeme zo Štefanoviec v nedeľu 17.12.2017 sme urobili zbierku Boj proti hladu v celej farnosti Lipovce. Peniažky posielame za celú farnosť na účet zbierky.

Dnes 19.2.2018 sme si pripomenuli prvé výročie príchodu kaplnky Panny Márie do filiálky Štefanovce svätou omšou a krížovou cestou. Sv. omša bola za členov Združenia Zázračnej medaily a ich rodiny. Kaplnka Panny Márie si za tento rok u nás, získala veľkú obľubu. Momentálne máme 32 rodín, stále sa niekto prihlási, ale aj odchádzajú, keď si Pán niekoho povolá a bol v dome sám.

Stanislav, koordinátor skupiny ZZM