Naša návšteva vo farnosti Zubák

18. februára 2018 sme navštívili ďalšiu farnosť, ktorá prejavila záujem o Združenie Zázračnej medaily. Veriaci z tejto farnosti sa o ňom dozvedeli z neďalekej farnosti a mali veľkú túžbu priniesť tento apoštolát putovania kaplnky Panny Márie aj do svoje farnosti. Pán farár Mgr. Vladimír Tomáš PhD. nás srdečne privítal a prejavil veľkú radosť z tejto iniciatívy farníkov.

Boli sme prítomné na troch sv. omšiach, kde sme v krátkosti predstavili združenie a rozdávali medailičky Panny Márie. Dve sv. omše boli vo farskom kostole v Zubáku a jedna vo filiálke v Hornej Breznici. Po dobrom obede sme sa presunuli do kostola v Hornej Breznici, kde sme mali stretnutie s farníkmi, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o tomto mariánskom apoštoláte v rodinách. Na stretnutí sme premietli prezentáciu s katechézou a s podrobným vysvetlením. Pre povzbudenie sme sa podelili o viaceré svedectvá ako koná Panna Mária v rodinách, ktoré jej dôverujú. Túžbu Panny Márie prichádzať do rodín prijalo viacero farníkov a tak sa utvorili tri skupiny v ktorých bude Panna Mária putovať.

Nech je Pán oslávený za krásny deň v tejto farnosti, aj za všetkých farníkov, ktorí nás s láskou prijali. Nech je Panna Mária, prostredníčka všetkých milostí veľkou pomocníčkou v ich každodennom živote.

.

sestry vincentky