ZZM vo farnosti Radatice

26. máj 2023 sa zapíše do sŕdc veriacich, ktorí boli prítomní na sv. omši v kostole sv. Martina v Radaticiach, ktorú odslúžil P. Dominik Pavol CM. Ešte významnejší bude pre tých, ktorí pozvali cez Apoštolát Podomovej návštevy Pannu Máriu do svojich domovov a rodín. Páter Dominik nám v závere omše požehnal tri putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ich prvým rodinám. Týmto požehnaním sa zároveň založilo Združenie Zázračnej medaily v našej farnosti. Poznamenal, že od dnešného okamihu tieto kaplnky budú putovať po rodinách, ktoré sa stali členmi, pričom kaplnky ostanú vo farnosti navždy.

V kázni sme sa mohli vrátiť do roku 1830 a vypočuť si, ako sa to všetko začalo. Vtedy sa sv. Katarína Labouré stretla s Pannou Máriou. A čo bolo okrem iného neobyčajné? To, že si pokľakla k nej a zložila svoje ruky na Jej kolená. Ona jediná mala s ňou fyzický kontakt, ktorý doposiaľ a ani potom nemal nikto. Mať blízky vzťah práve s Tou, ktorá bola po celý život najbližšie Pánu Ježišovi, teda s jeho Matkou, je veľká milosť, ktorú zakúšali aj Ježišovi učeníci. Práve cez čítané Božie slovo páter Dominik vyzdvihol aj vzťah učeníka Petra k Ježišovi. Skladal reparát, teda opravnú skúšku, pretože ho zaprel. Ježiš ho vyzval, aby vyjadril svoj vzťah k nemu. On ostal zarmútený z toho, že opäť nemohol povedať Ježišovi, že ho miluje, ale iba „Pane ty vieš, že ťa mám rád“. V závere bolo spomenuté, že sa blíži slávnosť Zoslania Ducha Svätého a aj my by sme mali byť v očakávaní, ako Ježišova Matka spolu s učeníkmi.

 

Ďakujeme zo srdca sestre Gemme, že s láskou a obetou rozširuje úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii. Veď práve ona prišla 7. mája do našej farnosti a povzbudila nás k väčšej dôvere. Rozdala Zázračné medaile, v prezentácii sme spoznali život sv. Kataríny, predstavila nám Vincentskú rodinu a vysvetlila, ako sa stať členom ZZM.
Veľké ďakujem patrí aj nášmu kňazovi Marekovi, ktorý odobril a jednoznačne podporoval rozšírenie tohto Božieho diela aj u nás.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Slávka, vedúca ZZM

.