Návšteva farnosti Očová

Naša farnosť Všetkých svätých v Očovej dostala tú milosť, že nás navštívila uplynulú nedeľu sestrička Mária zo Združenia zázračnej medaily.
Sestrička nám láskavo a srdečne porozprávala o tom, ako sa v júli 1830 zjavila Panna Mária sestre Kataríne Labouré. Dozvedeli sme sa o tom, ako prebiehalo toto stretnutie, aký dar dostala s. Katarína od Nepoškvrnenej Panny Márie, ale aj to, že zjavenia mala s. Katarína tri.

O každom zjavení nám sestrička veľmi pútavo a vrúcne porozprávala a s pomocou asistencie dievčat zo speváckeho zboru aj poukazovala obrazy k jednotlivým zjaveniam.

.

Tým Darom bola medaila. Po mnohých uzdraveniach, milostiach, obráteniach i neustálej ochrane ju ľudia po čase nazvali Zázračná medaila.

Je to naozaj úžasný dar v týchto ťažkých časoch, v ktorých žijeme. Panna Mária vyjadrila túžbu, aby sa táto medaila šírila. Ona je Tá, ktorá nám môže a chce vyprosiť u nebeského Otca rôzne milosti.

Verím, že aj kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, ktorú sme prijali do našej farnosti a na ktorú sa veľmi tešíme, o čom svedčí množstvo rodín, ktoré prejavili túžbu po návšteve kaplnky vo svojich rodinách, nám pomôže v prehĺbení vzťahu s Pannou Máriou. Verím, že nám Panna Mária uzdraví naše rodiny, vyprosí potrebné milosti i obrátenia, že Panna Mária bude chrániť naše deti, rodiny i celú farnosť, v tomto krásnom srdci Slovenska pod Poľanou, v Očovej .

G. Torkošová

.