Podomová návšteva Panny Márie – Snina

V nedeľu 14. mája 2023 našu farnosť navštívila sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a predstavila nám krásnu duchovnú aktivitu, ktorú chceme rozšíriť aj v našich domácnostiach. Spočíva v tom, že sa vytvoria skupinky 20-25 rodín (prípadne samostatne žijúcich veriacich), ktorí podľa spoločného zoznamu vo svojich domovoch prijímajú malú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily – môžete ju vidieť v kostole pred oltárom. Jedna takáto návšteva trvá týždeň, potom „Panna Mária putuje“ do ďalšej rodiny – do každej príde 2-3 krát počas kalendárneho roka. Rodina prijímajúca kaplnku sa modlí Modlitbu prijatia, môže pri nej zažať sviečku a ozdobiť ju kvetmi na znak úcty. Počas tejto týždennej návštevy sú členovia rodiny pozvaní viac času venovať aj osobnej, aj spoločnej modlitbe, zopár materiálov koluje v puzdre spolu s kaplnkou. Po týždni sa členovia pomodlia Modlitbu rozlúčky a kaplnku odovzdajú ďalšej rodine podľa zoznamu.

.

Cieľom tohto apoštolátu je, aby sme si pri Panne Márii, ktorá nás navštevuje, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom a tak sa jej prostredníctvom vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život. Povzbudzuje nás k tomu aj sv. Ján Pavol II, ktorý povedal: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

Záujemcovia sa môžu zapísať do zoznamu. Túžim po tom, aby sme v našej farnosti vytvorili aspoň skupinky. Všetkých potom pozývam na omšu v nedeľu 28. 5.2023 o 8.00 hod., na ktorú k nám príde jeden z otcov lazaristov, Jozef Noga CM, požehná kaplnky a tie začnú putovať po našich rodinách.

Peter Fogaš farský administrátor farnosti Snina – Božieho milosrdenstva

.

zdieľajte - lajkujte :-)