Návšteva ZŠ v Beladiciach

V piatok 26. mája sme mali v škole vzácnu návštevu. Približne hodinovú prednášku si pre nás pripravila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Porozprávala nám o sv. Vincentovi de Paul, ako aj o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré a o súčasných projektoch, v ktorých sestry zo Spoločenstva pomáhajú tým, ktorí pomoc potrebujú. Vyzvala nás k modlitbe a k tomu, aby sme mali vždy otvorené srdcia k slabým okolo nás.

.

Na konci prednášky sa do diskusie zapojili aj naši žiaci, na ich zvedavé otázky im sestra Mária ochotne odpovedala. Nakoniec nás všetkých obdarovala darčekmi, veľkú radosť nám urobili nálepky a medailóniky, na ktorých je vyobrazená Panna Mária Zázračnej medaily.

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu návštevu!

.