Požehnanie v Pavlovciach nad Uhom

Apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily v našej farnosti Pavlovce nad Uhom začal v turíčnu nedeľu, 28. mája 2023. Svätú omšu slúžil vincentín páter Jozef Noga. V závere omše požehnal 3 putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ich rodinám, ktoré ako prvé strávia celý týždeň v jej prítomnosti vo svojich príbytkoch. Veľmi sa z toho tešíme, lebo veríme, že táto duchovná aktivita prinesie veľa požehnania a milostí do našich sŕdc, rodín i celej farnosti.

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

sr. Kristiána, vedúca ZZM