Požehnanie v Snine BM

Dňa 14. mája 2023, v mariánskom mesiaci, na pozvanie pána farára a veriacich zavítala do našej farnosti Božieho milosrdenstva v Snine sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Zároveň ponúkla možnosť zapojiť sa do apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. V druhej sninskej farnosti už po domácnostiach takto putuje desať kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Návštevu sestry Gemmy sme privítali s nadšením a následne v priebehu niekoľkých dní sa vytvorili tri skupiny rodín, ktoré prejavili záujem takýmto spôsobom pozývať našu Nebeskú Matku do svojich príbytkov.

 

V prvej skupinke sú viacerí starší veriaci spomedzi našich farníkov, vrátane klientov susedného Domova pokojnej staroby. Do druhej skupinky sa zapísali a postupne dopisujú veriace rodiny z rómskej národnostnej menšiny. Tretiu skupinu tvoria mladšie rodiny s deťmi. A tak pri nedeľnej svätej omši 28. mája vedúce týchto troch skupín prevzali požehnané kaplnky z rúk vincentína pátra Jozefa Nogu a odniesli si ich do svojich domovov. Tešíme sa, že sa týmto začala ďalšia, veľmi milá aktivita v našej farnosti, ktorá naše rodiny viac spojí a podnieti túžbu po bližšom vzťahu s Pannu Máriou a úctu k jej menu a umožní tak jej pôsobenie v našich životoch.

Ľubica Vološinová

.