Požehnanie v Bohdanovciach nad Trnavou

V sobotný podvečer misijného týždňa 29. apríla bola svätá omša spojená s odovzdaním kaplniek Panny Márie. V rámci farnosti sme prijali dve kaplnky. Jednu do filiálky Šelpice a druhú do farského kostola Bohdanovce nad Trnavou. Veríme, že Panna Mária prinesie do našich domovov veľa milostí a požehnania.

Sme vďační, že touto formou budeme bližšie k našej nebeskej Matke.

.