Požehnanie v Kútoch

V nedeľu 4. júna na svätej omši P. Jozef Garaj CM požehnal našu prvú kaplnku a odovzdal ju prvej rodine. Kaplnka išla do rodiny našej pani organistky Antónie Palkovičovej.

Páter Jozef nás povzbudil, aby sme v rodinách žili vo vzájomnej láske a aby sa v rodinách obnovila spoločná modlitba. Veľmi pekne nám porozprával o láske Pána Ježiša a Panny Márie k nám a o tom, že Pán Boh nás miluje takých, akí sme.

.

Kaplnka už začala putovať po rodinách a rodiny, ktoré sa prihlásili do ZZM sa už nevedia dočkať, kedy kaplnka s Pannou Máriou príde k nim. Po svätej omši sa prihlásili ešte 3 rodiny, takže zoznam je už plný. Dúfam, že rodín, ktoré chcú prijať kaplnku, bude ešte viac a postupne do Kútov pribudnú i ďalšie kaplnky.

Mária Rosová

.