Prezentácia ZZM v Kobylách

V nedeľu, 4.6.2023, zavítala do našej obce Kobyly vincentka sr. Gemma z Košíc, s cieľom predstaviť nám Združenie Zázračnej medaily a apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie. Najskôr, počas svätej omše vo farskom kostole a tiež na svätých omšiach v dvoch filiálkach, v krátkosti priblížila dôvod svojej návštevy. Popoludní sa konala prezentácia, kde nám podrobne vysvetlila ako Združenie funguje, jeho podstatu, históriu a cieľ. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si svedectvá o tom, ako Panna Mária zasiahla do životov mnohých ľudí a ako si ľudia skrze ňu vyprosili mnohé milosti.

 

Aj napriek tomu, že sme už mali vytvorené dve skupinky veriacich, ktorí chcú prijímať Pannu Máriu do svojich príbytkov, po tejto prezentácií sa ešte zapísalo viacero ľudí s túžbou stať sa členmi Združenia.

Tešíme sa, že budeme môcť prijímať v našich rodinách Pannu Máriu a spoločne sa modliť a tak si vyprosiť milosti potrebné pre nás, naše rodiny, našu farnosť, ale aj pre celý svet.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Veronika Dvorčáková

.