Návšteva ZŠ v Sľažanoch

9.jún 2023 bol pre nás a našu školu vzácny deň. Navštívila nás sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a porozprávala nám o charizme sv. Vincenta de Paul, o sv. Kataríne Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária. Ďalej nám rozprávala aj o súčasnej práci sestier kresťanskej lásky, o sestrách pôsobiacich na misiách, ale aj o sestrách pomáhajúcich chudobným a chorým na Slovensku.

.

Mladší i starší žiaci mali množstvo otázok, na ktoré im sestra Mária s láskou a trpezlivosťou odpovedala. Na záver žiakov obdarovala sestra Mária medailónmi s vyobrazením Panny Márie a tiež nálepkami, ktoré žiakov veľmi potešili.

Zo srdca ďakujeme za návštevu. Sestra Mária a ostatné sestry zostávajú v našich modlitbách.

.