DO ZZM Stožok

V sobotu 10. júna sme mali v našej farnosti Stožok výnimočný deň – duchovnú obnovu, do ktorej sa zapojila celá farnosť. P. Mykola Dobra mal veľmi obohacujúce prednášky, ktoré nielen povzbudili ale hlavne nasmerovali do ďalšieho života s Pánom a následne poučili, ako sa rozhodovať , rozlišovať a žiť. Ako byť svetlom vo vlastných rodinách a neustále sa formovať.

Prednášky sestričky Márie nás obohatili o bližšie poznanie Eucharistie, Panny Márie, Božej prozreteľnosti a hlavne boli povzbudením a pohladením pre naše duše spolu s jej láskavým prístupom.

.

Obnova nás utvrdila v poznaní, že len skrze Pannu Máriu sa môžeme dostať k Ježišovi.
Verím, že čas ukáže, aké milosti nám Pán pripravil vďaka tejto obnove, ktorá bola prvou v našej farnosti.

A naše ohlasy:
Andrea:
Pre mňa osobne bola veľkým požehnaním adorácia, ktorá bola úplným zjednotením sa s Pánom, načerpaním duchovných síl a milostí, ktoré verím, že sa časom zviditeľnia v mojich skutkoch a v mojej službe.

Mária:
Na duchovnej obnove som pristúpila po 4 rokoch na svätú spoveď, som veľmi rada a keby nebolo tejto obnovy, tak neviem kedy a či by som sa odhodlala.

.