Návšteva farnosti Bystričany

Z úprimného srdca ďakujem sestre Márii zo ZZM za návštevu v mojej farnosti BYSTRIČANY, okres Prievidza. Túžba po kaplnke sa zjavila v mojom srdci na duchovnom cvičení v Čičmanoch dňa 10.6.2022, kde som bola pozvaná ako členka ZZM. Tejto túžbe predchádzala moja cesta do Medugorija na Silvester 2021. Tu som si ako patróna na rok 2022 vybrala sv. Katarínu Labouré s posolstvom šíriť úctu k Nepoškvrnenej. A poslanie bolo jasné.

V roku 2022 som oslovila sestry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre telefonicky. Stretnutie zoči – voči nám však vyšlo až teraz v nedeľu 25.6.2023. Taký veľký deň: Panna Mária koná! Aj na vrchu Podbrdo v Medugorí sa zjavila dňa 25.6.1981 a tento dátum si vybrala aj pre návštevu v našej farnosti Bystričany.

VITAJ, A DOVOĽ NÁM POZVAŤ ŤA, ABY SI MOHLA VOJSŤ A PREBÝVAŤ MEDZI NAMI,
MILOVANÁ PANNA MÁRIA!“

Áno, kaplnka Nepoškvrnenej sa uložila pred oltár v Kostole Najsvätejšej Trojice v obci Bystričany o 8.00 hod na slávenie sv. omše a sestra Mária po jej skončení rozprávala o Združení Zázračnej medaily aj o slávení Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Podobný úkon sa zopakoval po sv. omši o 9.30 hod v časti Vieska, Bystričany a v čase o 10.30 hod na poslednej sv. omši v Bystričanoch. Dovolím si zhodnotiť, že farníci neodchádzali a so záujmom počúvali výklad, čo ma veľmi potešilo na duši.

.

Panna Mária našla určite mnoho príbytkov, lebo po ukončení dvoch omší bolo zapísaných do zoznamu 11 záujemcov a ich počet stále rastie. Farníci si vzali domov medaily aj materiály a verím, že v blízkej dobe budú aj napísané svedectvá ako naša Panna Mária konala v domácnostiach a v životoch ľudí, u ktorých bola prítomná prostredníctvom kaplnky. Tiež verím, že nielen jedna kaplnka uspokojí naše vrúcne túžby po prítomnosti našej Matky medzi nami.

BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME,
ALE AJ ZA TÝCH, KTORÍ SA K TEBE NEUTIEKAJÚ“

Vďačná duša Renáta Kielarová z úcty k Panne Márii a s láskou.

.