Stretnutie členov ZZM v Dubovici

V nedeľu 25.6.2023 o 14,00 hod. vo farskom kostole v Dubovici sme mali stretnutie členov Združenia Zázračnej medaily, tých, ku ktorým pravidelne prichádza podomová návšteva Panny Márie. Panna Mária má srdce a ruky otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem a chcú s Ňou prežívať všetky okamihy života. Panna Mária a jej prítomnosť je pre nás povzbudením. Na stretnutí sa nám sestra Gemma, vincentka prihovorila a pomocou prezentácie nám priblížila život sv.Kataríny Labouré, povedala o ZZM, o podomovej návšteve Panny Márie…

.

Povzbudila nás k veľkej dôvere a láske k Panne Márii cez myšlienky svätých, aj cez osobné svedectvá a skúseností mnohých… Na záver sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia Panne Márii. Prítomný bol aj pán farár vdp. Jozef Novák, ktorý nám požehnanie. Po stretnutí sme sa osobne mali možnosť v radostnom duchu porozprávať a podeliť, ako prebieha putovanie Panny Márie v našej farnosti. S. Gemma priniesla aj materiály súvisiace s týmto apoštolátom, takže si mohol každý niečo vziať. Ďakujeme Panne Márii za jej prítomnosť medzi nami.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

farníci

.