Požehnanie v Podhradovej

V stredu 18.10.2023 bolo vo farnosti sv. Ondreja v Podhradovej, pri detskej sv. omši, ktorú celebroval pán farár Marek Ondrej spolu s P. Jozefom Nogom CM, národným direktorom ZZM, požehnanie kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdanie prvým rodinám. Panna Mária tu putuje po rodinách najdlhšie na Slovensku, tu začala putovať prvá putovná kaplnka 27.11.2009. Po prezentácii a novom oboznámení vo farnosti s týmto apoštolátom pribudli rodinky, ktoré túžia po blízkosti Panny Márie. Nech je Panna Mária Zázračnej medaily rozdávateľka všetkých potrebných milostí pre každú rodinku i osamelých farnosti, ktorí ju s láskou, radosťou a s dôverou príjmu do svojej domácnosti. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Sr. Gemma

.