P. Mária Zázračnej medaily vo Zvolene

Vo Zvolene – Západe budú putovať tri kaplnky s Pannou Máriou Zázračnej medaily

Vo farnosti Zvolen-Západ sa začiatkom októbra po tretíkrát konali sväté misie. Tento krát k nám zavítali bratia z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí u nás strávili deväť dní a doniesli medzi nás aj putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Naša farnosť tento rok oslávi 25. výročie od založenia a posviacky Kostola sv. Dominika. Je to však prvýkrát, čo k nám prišla putovná kaplnka, hoci sme po nej už dlho veľmi túžili. Nepoznali sme však všeobecný záujem farníkov stať sa členmi Združenia Zázračnej medaily, preto sme skromne prosili o jednu kaplnku. Na začiatku misií sa zverejnil zoznam, do ktorého sa mohli veriaci zapisovať. Do niekoľkých dní bol plný a záujem stále rástol až natoľko, že sa v našej farnosti vytvorili dve skupiny, ktoré budú prijímať Pannu Máriu vo svojich domovoch. V predvečer ukončenia misií páter Pavol Noga požehnal dve kaplnky a následne ich odovzdal prvým dvom rodinám, aby mohla Panna Mária putovať medzi ostatnými, rozsievať lásku, pomáhať nám a robiť veľké veci v našich životoch.

.

Sme nesmierne radi, že naši farníci túžia mať Pannu Máriu blízko seba a po odovzdaní prvých kaplniek sa vytvorila aj tretia skupina, ktorá chce prijímať putovnú kaplnku. Veríme, že im túto možnosť budeme môcť čo najskôr sprostredkovať a spoločne tak bude Panna Mária meniť našu farnosť k lepšiemu.
V záverečný deň misií sme sa ako noví členovia Združenia Zázračnej medaily začali spoločne modliť Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily. Veríme, že vyprosíme všetky potrebné milosti pre nás, našich blízkych a celú našu farnosť.

.