Stretnutie vedúcich ZZM Rožňavskej diecézy

V sobotu 21.10.2023 popoludní sme mali v Revúcej historicky prvé stretnutie vedúcich ZZM z farností rožňavskej diecézy. Nebolo nás mnoho, lebo v tejto diecéze je málo farností s apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily… Žiaľ nedalo sa viacerým prísť, no napriek tomu sme spoločne prežili krásny čas na povzbudenie a posilu do ďalšieho života v službe Panny Márie… Duchovný program – adoráciu a ruženec sme mali vo farskom kostole a prezentáciu so zdieľaním na fare. S láskou a pohostinnosťou nás prijal pán dekan Jozef Haľko. Veľmi pekne mu ďakujeme za krásne stretnutie.

účastníčka stretnutia

.