Na Rajec sa dnes vylievali lúče milostí

Po tom, čo túto farnosť navštívila sr. Gemma a predstavila Združenie Zázračnej medaily, dnes 21. apríla 2024, pri sv. omši P. Jozef Noga – direktor ZZM požehnal a prvým rodinám odovzdal 14 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Naša radosť bola o to väčšia, že sme zažili ešte jednu výnimočnú udalosť – dnes bola do aktívneho členstva prijatá pani Marta Čerňancová, ktorá si z rúk prezidentky ZZM Silvie Lehutovej prevzala Dekrét aktívneho člena ZZM. Aj vďaka jej aktivite a službe pri šírení apoštolátu PMZM vzniklo v Rajci a filiálkach Ďurčiná a Veľká Čierna hneď 14 nových skupiniek.

Martuška, nech ťa Panna Mária sprevádza a inšpiruje v tvojej novej službe. Ďakujeme za milé prijatie duchovným pastierom tejto farnosti, ďakujeme všetkým farníkom, ktorí sa dnešnej sv. omše zúčastnili – zvlášť všetkým novým členom ZZM, z celého srdca ďakujeme členom speváckeho zboru sv. Ladislava, ktorí svojim hudobným doprovodom ešte viac skrášlili túto udalosť.  Vďačná Silvia Lehutová

 

Svedectvo pani Marty Čerňancovej

Zdravím Vás milí ctitelia Panny Márie! Chcem sa s Vami podeliť o radostnú udalosť a svedectvo ako sa Mária stará o svoje deti.

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa v Rajeckej farnosti niesla v znamení svätenia putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Otec Jozef Noga CM, direktor ZZM, posvätil a odovzdal 14 kaplniek prvým rodinám. Panna Mária túži vstúpiť do rodín svojich detí a žehnať ich aj takouto formou. Jej cesta do našej farnosti nebola celkom priama. Nikto cielene nebudoval „členskú základňu“ pre túto aktivitu. Panna Mária zrežírovala nezvyčajný plán a mňa použila na dosiahnutie tohto cieľa. Tu začína Máriina cesta za svojimi deťmi do našej farnosti.

Trikrát som bola v Máriinej škole. Raz na duchovnom cvičení pre členov ZZM v Čičmanoch a dva razy na víkendovej formácii pre aktívnych členov ZZM v Žiline. V tom čase som nebola ani všeobecnou členkou. Lebo s putovnou kaplnkou som sa ešte nestretla, len z počutia, z rozprávania. Na druhom stretnutí v Žiline, po ukončení formácie, v novembri 2023 pani prezidentka zo ZZM Bc. Silvia Lehutová odovzdávala dekréty aktívnym členom, ale ja som naň nemala nárok. Vtedy som pochopila a nadobudla presvedčenie, že moja prítomnosť na tomto duchovnom stretnutí má iný rozmer.

Tu sa začína písať história podomových kaplniek v našej farnosti. Porozprávala som pánu dekanovi o tejto možnosti apoštolátu vo farnosti. Náš pán dekan s radosťou súhlasil a požehnal tejto aktivite. Prvé záujemkyne boli naše dievčatá z modlitieb matiek. Tie na agapé s láskou a dôverou prijali posvätené medailičky Panny Márie ZM. Koberec na ceste do našej farnosti bol vystretý, Panna Mária mohla vstúpiť. Stalo sa to 10. marca 2024, na štvrtú pôstnu nedeľu, nedeľu radosti lateare, kedy prišla s Pannou Máriou v kaplnke na prezentáciu sr. Gemma Blašková, vincentka. Pútavým spôsobom predstavila toto Máriino dielo a potom veci nabrali rýchly spád. Snaha bola korunovaná mimoriadnym záujmom rodín, odhodlaných prijať Pannu Máriu vo svojich domovoch. Vyvrcholením celej aktivity bola slávnostná svätá omša, radosť sa dala čítať na tvárach všetkých prítomných. Páter Jozef povzbudil veriacich k väčšej  úcte a dôvere k Panne Márii. Táto nedeľa je nedeľou dobrého pastiera a otec Jozef nám kládol na srdce aj modlitby za kňazov, milovaných synov Panny Márie.

 

Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie pánovi dekanovi Hluzákovi za jeho štedrosť, ústretovosť a pomoc. Otcovi Jozefovi a pani prezidentke ZZM Silvii Lehutovej za ochotu byť s nami a obetovať nedeľu. Ďakujeme milej sr. Gemme, ktorá odviedla veľký kus práce a pripraviť tak pre nás kaplnky s materiálom, ktorý putuje s kaplnkou a dopraviť to ku nám. Ďakujem aj všetkým prihláseným rodinám z Rajca, Ďurčinej, Šuje a Veľkej Čiernej, speváckemu zboru Ladislav, pani Eve Peknej za kvetinovú výzdobu.

Panna Mária, vitaj v našej farnosti, vitaj v našich rodinách, buď našou mocnou ochranou a orodovníčkou u Ježiša v dnešných hektických časoch. BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA ORODUJ ZA NÁS KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME!