Požehnanie v Bajerove

V utorok 17. októbra 2023 bol pre nás veľkým darom. V kostole svätého Michala archanjela v Bajerove sme mali veľkú slávnosť. Slávnostnú svätú omšu slúžil otec Jozef Noga CM a požehnal putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Veľmi pekne mu ďakujeme za krásne povzbudivé slová v kázni a odovzdanie kaplniek do našich rodín. Veľká vďaka patrí aj nášmu otcovi Martinovi za zorganizovanie celej slávnosti, povzbudenie a podporu pre prijatie našej Nebeskej matky medzi nás, do našich rodín. V neposlednom rade patrí veľké ĎAKUJEME nášmu anjelovi, sestre Gemme, ktorá nám bola predstaviť 9.9.2023 Združenie Zázračnej medaily. Všetko o združení predstavila a porozprávala ako vznikla Zázračná medaila, vo filme sme videli začiatok ZZM – zjavenie Panny Márie sestre Kataríne Laboure, podelila sa o svedectvá, ktoré jej prichádzajú od ľudí stále. Od tých, ktorí majú vlastné skúsenosti ako pomáha Panna Mária rodinám, ktorý ju majú doma a modlia sa. Za všetko im zo srdca vyprosujeme v modlitbách hojne milostí od Nebeskej Matky. Nech ich dobrotivý Boh a PANNA MÁRIA za všetko odmenia požehnaním a milosťami. Ďakujeme Ti! Bez hriechu počatá PANNA MÁRIA oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Alenka, vedúca ZZM

.