DO ZZM v Bardejove

Pri príležitosti hlavného sviatku Združenia Zázračnej medaily – sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily, ktorý si pripomíname každý rok 27. novembra – sa konala duchovná obnova pre členov ZZM 18. novembra 2023 v kaplnke Božieho milosrdenstva Bardejove na sídlisku Družba.

Pre zúčastnených, ktorí prišli aj z iných farností, bol pripravený bohatý duchovný program. Chceme sa podeliť s veľkou radosťou a svedčiť o požehnaní, ktoré Panna Mária prináša do našich rodín a ktoré priniesla aj do nášho spoločenstva v túto sobotu na spoločnom stretnutí duchovnej obnovy rodín a členov ZZM.

.

Na úvod všetkých prítomných privítala sestra Gemma Blašková, vincentka z Košíc. Samotný program začal modlitbou Ruženca Svetla so zamysleniami po ktorom nasledovala adorácia s pásmom o modlitbe sv. sestry Kataríny Labouré oživené hudbou a piesňami. Zúčastnení využili aj možnosť sviatosti zmierenia, ktorú prítomným vyslúžili duchovní otcovia z farnosti svätého Egídia Bardejov. Svätú omšu celebroval vdp. Roman Haško, kaplán z Humenného, ktorý povzbudil prítomných Božím slovom a príkladom života Panny Márie. Boh nás pozval, aby sme mu mohli odovzdať naše práce, naše trápenia a radostí, ako aj naše rodiny, celý náš život, lebo nás túži premieňať a meniť, aby sme mohli byť príkladom pre našich drahých, ktorých nosíme vo svojich srdciach. Posilnení na duchu a po veľmi dobrom obede aj na tele, sme mohli pozorne sledovať prednášku vdp. Romana, ktorá prítomným pripomenula dôležitosť prítomnosti Panny Márie v našich životoch. Sr. Gemma nás zoznámila cez prezentáciu s históriou ZZM na Slovenku, aj jej súčasným pôsobením a aktivitami.

.

Panna Mária putuje už v mnohých rodinách nášho bardejovského dekanátu. Zažívame jej ochranu a pomoc o čom svedčili aj viaceré svedectvá prítomných, ktoré hovorili o prehlbovaní a uzdravovaní vzťahov v rodinách, vzťahov k modlitbe v jej intenzívnejšom prežívaní a pod. Svedectvá dokonca hovorili aj o našich dospelých deťoch, ktoré spoločnú modlitbu už nepovažovali za dôležitú a pri Panne Márii sa spolu modlili a prosili Pannu Máriu o pomoc a ochranu. Návštevy Panny Márie v rodinách robia ozajstné zázraky. Všetky tieto milosti nám vyprosuje naša nebeská Matka a my sme jej za to z hĺbky srdca vďační.
Z hĺbky srdca ďakujeme Bohu za túto milosť spoločného stretnutia ako aj našej dobrej Mamke Panne Márií, ktorého sa zúčastnilo 140 členov z jednotlivých rodín, z desiatich farností.

Marta Tkáčová, koordinátorka ZZM

Mala som krásny pocit už hneď, keď som sa dozvedela, že bude Duchovná obnova v Bardejove, tešila som sa na Pannu Máriu že s nami bude celý deň a prihovorí sa k nám. Bol to krásny čas, aj to ma potešilo, že bola taká účasť a krásny program. Pri sv. omši nás o. Roman povzbudil  ako sa Ježiš stará o každého, kto ho pozve do svojho života. Veľmi sa mi páčila prednáška a nakoniec aj svedectvá s Pannou Máriou ZM a posedenie pri káve bolo tiež určite pre každého príjemné… Ďakujem sr. Gemme a všetkým, čo sa podieľali a spolupracovali na tomto stretnutí, aby im Panna Mária vyprosila hojnú odmenu v nebi. Ja som ešte ďalšie dni čerpala silu a radosť…

Mária Kudičová, koordinátorka ZZM

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

.

.