Svedectvo členov ZZM v Novej Dubnici

V sobotu 18. novembra 2023 sme mali v Kolačíne krásnu sv. omšu pri príležitosti sviatku ZZM – Panny Márie Zázračnej medaily na ktorej bol aj pán kaplán z dubnickej väznice, ktorý rozprával svedectvo. Panna Mária robí veľké veci aj medzi odsúdenými aj medzi zamestnancami v ústave, mení vzťahy. Odsúdení robia ružence, vo väčšom počte sa zúčastňujú modlitieb a na sv. omši. Božia prozreteľnosť sa o nás stará, vidíme úžasné Božie diela, ktoré sa dejú a aj veríme, že sú pred nami!

.

Deti z MŠ Sv. Jána Bosca z Novej Dubnice sa už 5. rok zapájajú do zbierky Boj proti hladu balením srdiečok a samozrejme modlitbami. Deti vymodlili, aby v Dubnici nad Váhom, vo väznici mohla byť a putovať kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. So sestričkou Máriou, vincentkou z Nitry sme ju boli sme slávnostne odovzdať 9. septembra 2023. Porozprávali sme im o všetkom čo s týmto apoštolátom súvisí, tiež sme sa podelili aj osobné svedectvá.

N. Dubnica, Danka Siteková, aktívna členka ZZM

.