Požehnanie 6. kaplnky PMZM

V nedeľu 12. novembra 2023, pri sv. omši, bola pánom dekanom Stanislavom Strončekom vo farnosti Ruskov, požehnaná už v poradí šiesta putovná kaplnka Panny Márie. Poslaním Panny Márie Zázračnej medaily je navštevovať, povzbudzovať a rozdávať hojné milosti v rodinách vo filiálke Ďurkov. Prevzala si ju prvá mladá rodinka. Bez Panna Mária, oroduj za nás a pomáhaj nám na ceste za Ježišom, do neba!
Mária, členka ZZM

.