Stretnutie členov ZZM v Ruskove

Prvú novembrovú nedeľu (5.11.2023) by sme v našej farnosti Ruskov, kľudne mohli nazvať aj „Nedeľou Panny Márie Zázračnej medaily“, lebo sme v jej spoločnosti prežili takmer celý deň. Svätú omšu vo farskom kostole slúžil v tento deň duchovný otec Martin Rečlo z Arcidiecézneho centra pre rodinu. V príhovore povzbudzoval rodiny k životu podľa evanjelia tak, ako žila aj nedávno blahorečená rodina Ulmovcov. Osobitne sa jeho slová dotýkali členov Združenia zázračnej medaily (ZZM), ktorí prijímajú do svojich domovov putovnú kaplnku, aby sa vďaka nej ako rodina stretli pri spoločnej modlitbe.

.

Po spoločnom obede s duchovným otcom a sestrou Gemmou sa o 14.00 začal program: Sestra Gemma nám prezentovala činnosť ZZM na Slovensku, prečítala nám svedectvá a spolu sme sa pomodlili modlitbu Zasvätenia rodiny Panne Márii Zázračnej medaily. Duchovný otec vyložil Oltárnu sviatosť, pomodlili sme sa Korunku Božieho milosrdenstva a prežili adoráciu o Božej prozreteľnosti. Nakoniec nás duchovný otec Stanislav požehnal s Oltárnou sviatosťou. Po skončení duchovného programu v kostole sme sa presunuli na faru, aby sme sa občerstvili pri teplom čaji a zákuskoch, ktoré napiekli naše šikovné členky. Výborné boli aj obložené chlebíčky. Nakoniec sme  si zaspievali s najstaršou, 92 ročnou členkou nášho združenia. V pokoji a radostným srdcom, naplnení Božou milosťou, sme sa rozišli domov. Hoci nám počasie neprialo, nám to vôbec nevadilo. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o krásne popoludnie.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Helena Vargová

Viac tu: https://www.rkruskov.com/products/stretnutie-clenov-zzm/

.