Kaplnka P. Márie Zázračnej medaily pri chorých

Na jar tohto roka, na žiadosť pani riaditeľky zariadenia pre seniorov – CSS Vita vitalis v Prešove, Mgr. Terézie Sisakovej, prišla požehnaná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily aj medzi starkých a chorých. Mnohí tento apoštolát Združenia Zázračnej medaily privítali s radosťou.

.

V piatok 25. augusta 2023 navštívila zariadenie sr. Gemma Blašková, vincentka z Košíc, ktorá je v službe ZZM na východnom Slovenku. Spolu s klientami zariadenia aj denného stacionára, ktorí boli schopní prísť na vozíčkoch za pomoci opatrovateliek a sociálnych pracovníčok, sme sa stretli na doobedňajšom duchovnom programe v krásnej priestrannej kaplnke tohto Centra sociálnych služieb. Začali sme spevom a modlitbou ruženca so zamysleniami a s osobnými úmyslami. Jednotlivé desiatky sa predmodlievali klienti prítomní v kaplnke. Potom s. Gemma porozprávala o Panne Márii, ktorá prišla medzi nás, aby nám vyprosovala u svojho Syna a zároveň rozdávala potrebné milosti a tešila nás v našej starobe a chorobe, aby sme si sadli blízko nej a zložili si svoje starosti na jej kolená. Povzbudila nás, aby kaplnka prechádzala a putovala po zariadení do jednotlivých izieb či spoločenských miestností, aby sme tak zverili a zasvätili Panne Márii každý kút zariadenia a každého klienta. Nech tak Panna Mária pripravuje svoje deti na prechod do večnosti, aby ich sprevádzala v posledných rokoch ich života a vyprosila im nebo. Nasledovalo krátke video o sv. Kataríne Laboure a zjavení Panny Márie, kde darovala svetu vzácny dar pre každého, Zázračnú medailu! S. Gemma cez video v krátkosti predstavila aj Zelený škapuliar, Červený škapuliar a ruženec k Božej prozreteľnosti. Darovala každému účastníkovi medailičky vopred pripravené vo vreckách spolu s obrázkami a škapuliarmi. Povedala niekoľko svedectiev na povzbudenie a na záver sme sa zasvätili Panne Márii. Po stretnutí mali ľudia možnosť osobne sa so sestrou Gemmou stretnúť a porozprávať.

.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! Panna Mária bud Matkou a Kráľovnou aj nášho Centra sociálnych služieb!

opatrovateľka, účastníčka stretnutia

.