Modlitbové popoludnie v Prievidzi-Zapotôčky

V sobotu 26. augusta sme v našej Farnosti svätej Terezky z Lisieux v Prievidzi na sídl. Zapotôčky privítali sestričku Máriu a spoločne sme s našou nebeskou Mamičkou strávili krásne požehnané popoludnie v spoločnej modlitbe. Naša mamička je naozaj mamička Zázračnej medaily a koná veľmi rýchlo. Zverili sme jej do rúk aj dovoz sestričky Márie z Nitry. Hneď po svätej omši na sviatok Panny Márie Kráľovnej odvoz bol.

.

V programe nebola adorácia a ani hudobný sprievod. A Mamička sa o to všetko postarala. Išlo to ľahko a v pokoji. Bol to malý zázrak, pretože sa to dialo dva dni pred príchodom sestričky Márie. Najsilnejšia chvíľa pre nás bola moderovaná adorácia 7 tajomstiev Eucharistie. O nádhernú hudbu sa postarala naša organistka Katka. Potom sa niektoré žienky zdieľali, ako Panna Mária koná v ich živote. A nakoniec posilnení na duchu i tele sme sa vrátili do svojich domovov. Je krásne patriť do rodiny ZZM.

Andrea
.