Modlitbové dopoludnie v Petržalke-Lúky

V prvú sobotu v septembri (2.9.) sa uskutočnilo modlitbové dopoludnie vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach, v Petržalke. Začalo sa modlitbou sv. ruženca, po nej nasledovala sv. omša a po krátkej prestávke
(na výmenu tajomstiev v jednotlivých skupinkách – ružiach a občerstvení v pastoračnej miestnosti) pán kaplán Peter Repko vyložil Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a začala moderovaná adorácia 7 tajomstiev Eucharistie.

.

Sr. Mária Gostíková (vincentka) z Nitry, ktorá bola hosťkou tohto modlitbového stretnutia, otvorila po uložení Oltárnej sviatosti blok aktualít a svedectiev zo Združenia Panny Márie Zázračnej medaily. Keďže niektorí zúčastnení nepoznali toto združenie a nevedeli ani o Podomovej návšteve Panny Márie, sr. Mária priblížila trošku toto dielo. Zároveň bola možnosť pridať sa do Združenia v našej farnosti a niektorí tak urobili. Nasledovala prednáška sr. Márie o sr. Gabriele Borgarino a zjaveniach Božského Srdca. Nakoniec sa zúčastnení mohli zastaviť pri knižkách, modlitbách, škapuliaroch či medailách, ktoré sr. Mária so sebou priniesla. Rozišli sme sa povzbudení do nastávajúceho obdobia.

Ďakujeme, sr. Mária.
Ľubka

.