Návšteva vo farnosti Rožkovany

Našej farnosti sa 3. septembra 2023 dostalo veľkého požehnania, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá nám prišla predstaviť apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.

To, že v živote neexistujú náhody, ale že všetko riadi dobrotivý Boh, dosvedčuje aj cesta od prvej informácie o kaplnke až po jej skutočnú prítomnosť v našej farnosti. Už niekoľko rokov je mojim každodenným spoločníkom rádio Lumen, ktoré v značnej miere formuje moju vieru. A práve tam som prvýkrát počula sestru Gemmu rozprávať o apoštoláte Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Už vtedy zahorelo moje srdce a vedela som, že musím urobiť všetko pre to, aby kaplnka Panny Márie prišla aj do našej farnosti. A podarilo sa. Sestra Gemma sa prihovorila veriacim a v krátkosti predstavila Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily počas svätých omší v kostole v Jakubovej Voli a v Červenici pri Sabinove. Zároveň veriacich pozvala na popoludňajšie stretnutie do kostola v Jakubovej Voli. Tam sa stretnutie začalo spevom a po ňom nasledovala prezentácia, v ktorej sme sa dozvedeli o živote sestry Kataríny Labouré a jej stretnutiach s Pannou Máriou. Rozprávala aj o tom, ako sa medaila začala šíriť, ako ju ľudia na základe mnohých zázrakov nazvali zázračnou.

ZZM vzniklo ako živá a stála spomienka na prítomnosť Panny Márie v našom každodennom živote prostredníctvom nosenia Zázračnej medaily a prostredníctvom osobných stretnutí s Pannou Máriou pri putovaní kaplnky do jednotlivých domácnosti. Pred a po stretnutí si veriaci mohli vybrať z rôznych devocionálií a publikácií. V závere stretnutia sme sa spoločnou modlitbou zasvätili Panne Márii a 3x vyslovili povzdych z medaily. Verím, že každého z nás v tento deň niečo oslovilo. A tak to má byť, lebo Panna Mária vie, čo každý z nás najviac potrebuje. Lúče, ktoré vychádzajúce z drahokamov na jej prsteňoch symbolizujú pokladnicu milostí, z ktorej Panna Mária s láskou rozdáva. Nakoniec sme ešte navštívili kostol v Rožkovanoch, kde sme pani kostolníčke odovzdali kaplnku a informačné materiály, pretože sv. omša bola už v sobotu večer.

.

Videla som, že Panna Mária konala už dávno predtým a vyplnila mi túžbu. Keď sa plánoval termín príchodu sestry Gemmy, vyšiel presne vtedy, keď sme mali doma dcéru, ktorá býva na západnom Slovensku. Panna Mária ako Matka vedela aj o mojej túžbe, aby sa s ňou stretol aj môj syn s celou svojou rodinou. Vyplnila mi aj toto prianie špeciálnym spôsobom. Pokazil sa stierač na aute. Keďže v ten deň pršalo, bola súrne potrebná jeho odborná pomoc ako automechanika. Prišiel teda aj môj syn s celou rodinou, stretli sa so sestrou Gemmou, ktorá ich požehnala a darovala im medaily Panny Márie.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

Veriaci z farnosti Rožkovany

.