Modlitbové popoludnie v Pezinku

Na naše modlitbové stretnutie sme pozvali rehoľnú sestru pre ZZM v regióne Západ, sr. Máriu Gostíkovú dkl. Bolo milé, že prišla sestra Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Pezinka, lebo práve do Pezinka boli v 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku politických zmien zvážané aj sestry vincentky a slúžili tu najdlhšie zo všetkých reholí, až do roku 2004, v Charitnom domove pre starých a chorých kňazov pri Kostole Najsvätejšej Trojice. Pozvanie na modlitbové popoludnie prijali aj členky ZZM zo susednej farnosti Grinava.

Naše modlitbové stretnutie sa uskutočnilo 20. augusta 2023, na sviatok sv. Bernarda z Clairvaux. Svätý Bernard je tiež známy ako veľký ctiteľ Panny Márie, niekedy je označovaný ako „mariánsky učiteľ“. Na stretnutí nás milo prijala a privítala sr. Mária. Miestny pán farár Andrej Šotník vystavil Sviatosť oltárnu, pred ktorou sme mali moderovanú adoráciu. Ostal s nami aj po zvyšný čas, ktorým nás sprevádzala sr. Mária. Oboznamovala veriacich so Zázračnou medailou, so Združením Zázračnej medaily a jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie.

.

Sr. Mária priniesla na modlitbové stretnutie aj Zázračné medaily, letáčiky s modlitbami, zelené a červené škapuliare a náboženskú literatúru. Po skončení modlitbového popoludnia si to všetci prítomní rozobrali. Modlitbové stretnutie bolo popoludní od 14:30 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie, v našom farskom kostole, ktorý mal práve v týždni pred naším modlitbovým popoludním sviatok. Veriaci z farnosti Pezinok a Grinava, ktorí sa zúčastnili, boli veľmi vďační a tešili sa návšteve sr. Márie Gostíkovej dkl. A celému modlitbovému stretnutiu.

Z ohlasov: „… ďakujem za zorganizovanie včerajšieho stretnutia ZZM. Bolo to veľmi krásne. Pozdravujem aj rehoľnú sestričku!“. „… bolo to nádherné a rozjímania počas adorácie hlboko pravdivé. Nech Vás Pán Boh odmení a verím, že sa tieto slová dotkli sŕdc poslucháčov. Boh Vás žehnaj a Panna Mária ochraňuj!…“
Nech je Pán oslávený skrze Pannu Máriu a nech toto modlitbové popoludnie, ktoré bolo celé Božie a Maminkine, prinesie do pezinskej a grinavskej farnosti a do každej rodiny Boží pokoj, lásku a požehnanie.

vďační veriaci

.