Návšteva vo farnosti Ploské

Dňa 14. októbra 2018 sme ukončili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily v Prešove. Naše putovanie pokračovalo do farnosti Ploské, ktorá je zložená z filiálok Chrastné, Kráľovce a Nová Polhora, kde sme sa o 15.30 hod. stretli v kostole s veriacimi, ktorí prijímajú do svojich domácností kaplnky Panny Márie od roku 2012. Vo farnosti je 8 skupín – putuje teda 8 kaplniek Panny Márie. Prezentáciou sme priblížili zjavenie Panny Márie sestre Kataríne Labouré a cez povzbudzujúce slová a svedectvá so Zázračnou medailou a z apoštolátu podomovej návštevy, sme sa navzájom povzbudili v úcte a láske k Panne Márii. Po tomto stretnutí sme zostali v družnom rozhovore, kde sa aj osobne podelili so svojimi skúsenosťami a zážitkami s Pannou Máriou. Ďakujeme pánovi farárovi Jozefovi Kvartekovi a všetkým prítomným, za srdečné prijatie a záujem o toto krásne dielo. Nech Panna Mária odmení všetkým ich lásku a štedrosť a vyprosuje Božie požehnanie všetkým rodinám a celej farnosti!

V modlitbe pamätajú vďačné sestry vincentky.

 

zdieľajte - lajkujte :-)