Duchovné cvičenia v Prešove

Dňa 12. – 14. októbra 2018 sa v Prešove v Exercičnom dome u Jezuitov uskutočnili duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medaily z východného Slovenska. Duchovné cvičenia viedol o. Emil Hoffmann CM a zúčastnilo sa na nich 55 členov z rôznych farností. Ďakujeme všetkým za krásne a obohacujúce spoločenstvo s Pannou Máriou a sv. Vincentom de Paul. Počas prednášok sme sa povzbudili jeho príkladom nasledovania Ježiša Krista v našich každodenných povinnostiach.