Návšteva v Čimhovej a Brezovici

V sobotu 20. októbra 2018 sme začali našu púť po farnostiach na Orave. Začali sme vo farnosti Čimhová, kde nás pozvali na stretnutie a posedenie so staršími. Začínali sme sv. omšou o 11. tej hodine, po nej sme sa v kostole prihovorili prítomným a cez prezentáciu sme porozprávali o Panne Márii, o Zázračnej medaile, o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. V tejto farnosti putujú dve kaplnky Panny Márie. Pridali sme aj svedectvá pre povzbudenie k úcte, láske a dôvere k Panne Márii. Prekvapením pre nás bolo pozvanie pani starostky Ing. Daniely Tretinovej a pána farára Mgr. ThLic. Milana Ferenčíka na spoločný obed a kultúrny program. Sme vďačné za srdečné prijatie a láskavosť, ktorej sa nám dostalo. Nech je Božia pomoc na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých rodinách tejto dedinky – farnosti!

.
V ten istý deň nasledovala farnosť Brezovica, kde sme sa o 16. hodine spoločne stretli v kostole s členmi Združenia Zázračnej medaily tejto farnosti. Panna Mária putuje po rodinách a prináša potrebné milosti v štyroch skupinách. Povzbudili sme sa v úcte a láske k Panne Márii cez prezentáciu o zjavení, o združení. Podelili sme sa tiež s niekoľkými svedectvami, ako Panna Mária koná v rodinách, ktoré sa Jej odovzdajú a dôverujú Jej. V mnohých sa dejú malé i veľké zázraky! Po stretnutí nasledovala sv. omša. Veľmi pekne ďakujeme za prijatie a spoločenstvo. Nech Panna Mária odmení všetkým ich lásku a dobrotu!

.
Túto farnosť Brezovica, navštívila sr. Mária Gostíková DKL 22. júla 2017, aby predstavila Združenie Zázračnej medaily. Veriaci prejavili záujem, prihlásili sa a vytvorili tri skupinky. Tak 17. septembra 2017 prišiel do farnosti P. Jozef Garaj CM, aby požehnal tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré odovzdal prvým rodinám. Keď Panna Mária začala putovať, zakrátko sa vytvorila štvrtá skupinka. Nech Panna Mária vyprosuje dôverujúcim rodinám potrebné milosti a pomáha k duchovnej obnove v našich rodinách

.
V modlitbe pamätajú vďačné sestry vincentky.