Návšteva v Sedliackej Dubovej a v Oravskom Bielom Potoku

V nedeľu 21. októbra 2018 sme pokračovali v našej púti po Orave vo farnostiach Oravský Biely Potok a Sedliacka Dubová. Dostali sme pozvanie od rodín, ktoré prejavili záujem o apoštolát putovania Panny Márie po rodinách. So súhlasom miestnych pánov farárov sme sa zúčastnili na nedeľných sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali všetkým prítomným o Združení a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Keďže chodíme dve sestry, museli sme sa rozdeliť. Sr. Gemma zostala v Oravskom Bielom Potoku a sr. Renáta šla do Sedliackej Dubovej aj do filiálky Horná Lehota.

.
Popoludní o 13:30 hod. sme mali stretnutie v kostole v Oravskom Bielom Potoku a potom neskôr o 15:30 hod. v kostole v Sedliackej Dubovej. Na týchto stretnutiach sme podrobnejšie cez prezentáciu predstavili dar, ktorý nám dala Panna Mária cez našu sestričku Katarínu Labouré – Zázračnú medailu. Z tohto zjavenia vzniklo Združenie Zázračnej medaily, ktorého apoštolátom je aj podomová návšteva kaplnky Panny Márie po rodinách s cieľom, aby si rodiny vyprosovali potrebné milosti, aby si uvedomili Jej živú prítomnosť a stálu ochranu a aby sa učili v rodinách spoločnej modlitbe. Povzbudili sme sa aj niekoľkými svedectvami zo života. Zažili sme krásne chvíle a sme vďačné za Vás, za Vašu srdečnosť, štedrosť, láskavosť a prajeme, nech je prítomnosť a orodovanie Panny Márie požehnaním pre Vaše rodinky!

.
Dňa 14. novembra 2018 P. Ondrej Skočík CM prišiel do farnosti Sedliacka Dubová a pri sv. omši požehnal 5 putovných kaplniek Panny Márie a odovzdal rodinám. V ten istý deň pri popoludňajšej pobožnosti požehnal jednu kaplnku vo farnosti Oravský Biely Potok. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

.
Vďačné a v modlitbe pamätajú sestry vincentky