Národné stretnutie aktívnych členov ZZM v Nitre

Dňa 27. októbra 2018 sa uskutočnilo v kultúrnom centre v Nitre na Zobore národné stretnutie aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily. Pozvanie na toto stretnutie s radosťou prijal aj P. Carl Pieber CM z Ameriky, ktorý je subdirektorom ZZM na medzinárodnej úrovni.

.
Cieľom tohto stretnutia bolo povzbudiť aktívnych členov k evanjelizácii v našich rodinách cez mariánsky apoštolát v ZZM; hľadať možnosti spolupráce, pre toto krásne Božie dielo a dielo Panny Márie; oboznámiť členov o pôsobení ZZM v iných krajinách; ako spolupracovať v našich regiónoch, aby sa napomáhalo lepšiemu pôsobeniu ZZM na Slovensku a k oživovaniu ducha združenia a lásky k Panne Márii.

.
Odzneli povzbudzujúce slová našich predstavených – sr. Damiány Pagáčovej, provinciálnej predstavenej, P. Jozefa Garaja CM,  hostí dp. Milana Hvizdoša, P. Carla Piebera CM, ale aj otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha CM, ktorý bol hlavným celebrantom pri slávnostnej sv. omši k úcte Panny Márie Zázračnej medaily. Sv. omšu sme mali vo farskom kostole sv. Urbana.

.
Na základe otázok na dané témy, bola po prednáškach možnosť zdieľania 170-tich účastníkov v ôsmich skupinách. O svoje skúsenosti a svedectvá sa podelili aj verejne pri spoločnom zdieľaní. Po spoločnej modlitbe posvätného ruženca, mladí zo Združenia mariánskej mládeže, obohatili stretnutie krásnym divadlom o mučeníkovi Jankovi Havlíkovi CM.

.
Ďakujeme všetkým účastníkom, a vôbec každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na príprave a organizácii tohto obohacujúceho nádherného stretnutia, ktoré ako dúfame nebude posledné. Svoje nadšenie neskrývali ani hostia, ktorým sa stretnutie veľmi páčilo: „To je veľdielo, ktoré nebude zničené, lebo je postavené na modlitbe.“ „Slovensko, môžu vám všetky krajiny závidieť.“

.
Reakcie účastníkov:

  • Chcem sa veľmi poďakovať za nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme prežili na stretnutí. Neviem, čo ma tak zasiahlo, ale určite tam bola pri nás Panna Mária.
  • Chcem sa poďakovať za všetko, čo sme prežili v Nitre, za to ako ste to perfektne zorganizovali, za prednášky, za duchovné zážitky a požehnanie, za divadlo, za jedlo, ktoré bolo výborné.
  • Veľká vďaka, za veľmi požehnané a pekne pripravené stretnutie – stálo to za to.
  • Veľmi pekne ďakujem, že som mohla byť v sobotu na stretnutí v Nitre. Bol  to pre mňa výnimočný a obohacujúci deň – pri zdieľaní  mnoho inšpirácii ako ďalej.
  • Z celého srdca sa chcem poďakovať, že ste mi umožnili prežiť tak krásny sobotný deň, s toľkými ctiteľmi a ctiteľkami Panny Márie ZZM. Musím sa priznať, že som sa už zúčastnila na veľmi veľa podobných duchovných podujatiach, ale ešte niečo takéto som nezažila. Štedrosť, láskavosť, milota, dobrota ale aj jednota.
  • Chcela by som sa poďakovať za krásnu sobotu, to bol deň, na ktorý dlho budem spomínať. Veľká vďaka, som šťastná, že môžem byť v ZZM. Veľmi na mňa zapôsobilo aj divadelné predstavenie. Takí šikovní mladí ľudia! Podali perfektný výkon. Pán Boh zaplať za všetko.
  • Chcem sa všetkým srdečne poďakovať za nádherné chvíle spojené s modlitbami. Ani neviem, ako mi ten čas rýchlo prešiel. Domov sme prišli o 01.35 v noci. Ale nevadí –  stálo to za to. Veľa spomienok, nápadov a vnuknutí mám v hlave – čo ďalej, ako zapájať ostatných v združení.
  • Srdečne pozdravujeme zo Zákamenného. Došli sme šťastne o 23.30 starého času. Nikomu sa nechcelo spať. Po modlitbe posvätného ruženca sme spievali skoro celou cestou mariánske pesničky. Boli sme tak dobre naladení z krásneho stretnutia, z ktorého vyšlo toľko inšpirácií a milostí. Je dôležité, aby sme ich dokázali ďalej rozvíjať.
  • Dovoľte mi poďakovať sa za včerajší program, ktorý ste pre nás, aktívnych členov, pripravili. Bolo super sa takto stretnúť a vzájomne sa v skupinkách povzbudiť ako a čo by sa dalo ďalej robiť a nezaháľať v našej službe. Tiež to spoločné zdieľanie ako to ide a funguje v iných farnostiach človeka trochu nakoplo.
  • Ďakujeme sestričky, že ste tu pre nás a že sa nás snažíte takto podporiť. Ďakujeme aj za dobro a lásku, ktorá z vás vyžaruje a pri stretnutí s vami si povieme, že máte v sebe všetko to, čo Panna Mária – lásku, pokoj, pokoru, radosť a ochotu.

 

„Bez hriechu počatá Panna Maria, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“