Návšteva vo farnosti Pruské a požehnanie kaplniek PM

Poslednú septembrovú nedeľu 30.9.2018 sme navštívili farnosť Pruské, ktorá sa skladá z filiálok Horovce, Dulov, Bohunice, Krivoklát, Vršatec, Savčina, Podvažie. Boli sme na všetkých sv. omšiach, aj vo filiálkach, kde sme mali priestor povedať v skratke o Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. Popoludní o 15.00 hod. bolo spoločné stretnutie všetkých, ktorí prejavili záujem a prišli sa povzbudiť v láske a v dôvere k našej Nebeskej Mame prostredníctvom prezentácie a svedectiev. Záujem o putovanie kaplnky Panny Márie v domácnostiach bol veľký. Záujemcovia sa mohli prihlasovať počas celého mesiaca. Ďakujeme pánu farárovi Richardovi Folučkovi a farníkom za srdečné prijatie.

.
4. novembra 2018 prišiel do farnosti Pruské P. Jozef Garaj CM, kde za veľkej účasti detí a veriacich, slúžil sv. omšu o 10,15 hod.  V homílii zaznelo mnoho podnetných myšlienok a povzbudení k milovaniu Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou.., povzbudil k obnoveniu spoločnej modlitby v rodinách, kde je priestor pre odovzdávanie viery deťom. Panna Mária je našou Pomocníčkou, Sprostredkovateľkou mnohých potrebných milostí. Na záver sv. omše požehnal osem putovných kaplniek Panny Márie, pripravených pred oltárom, ktoré prijalo prvých osem rodín do svojej domácnosti. Nech Panna Mária pomáha svojím orodovaním u svojho Syna a vyprosuje potrebné milosti pre všetkých 200 domácností, ktoré ju s láskou očakávajú a prijímajú. Nech tento apoštolát prinesie Božie požehnanie pre celú farnosť.