Návšteva vo farnosti Lučenec

Dňa 11. novembra 2018 sme prišli do farnosti Lučence – Rúbanisko v rožňavskej diecéze. Pred dvoma rokmi túto farnosť prevzali naši otcovia vincentíni a koncom novembra plánovali ľudové misie. Niekoľko dní pred misiami sme sa stretli vo farnosti s veriacimi, aby sme ich oboznámili so Združením Zázračnej medaily, so zjavením Panny Márie sr. Kataríne a o Jej apoštoláte putovania po rodinách. Hovorili sme pri sv. omšiach. Nakoľko sú tu aj maďarsky hovoriaci veriaci, bola aj maďarská sv. omša. Popoludní sme sa stretli v kostole a cez prezentáciu sme oboznámili prítomných o čo ide v Združení Zázračnej medaily a akým požehnaním pre rodiny je apoštolát podomová návšteva Panny Márie a Zázračná medaila. Tiež sme sa podelili o niekoľko svedectiev ako Panna Mária koná v rodinách, ktoré sa Jej odovzdajú a dôverujú Jej. Pred oltárom zostala položená kaplnka Panny Márie s možnosťou prihlásiť sa, ktorí budú mať záujem! Veľmi ďakujeme za krásne prijatie a za spoločenstvo., Nech Panna Mária odmení všetkých za ich lásku a dobrotu! Počas misií 24. novembra 2018 páter Ondrej Skočík CM požehnal a odovzdal kaplnku Panny Márie prvej rodine. Nech je Božia pomoc na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých rodinách!

sestry vincentky

 

.